Voorafregeling

“Ik leef mijn eigen leven, ik kies mijn eigen uitvaart”.

Met deze gedachte is voorafregeling steeds mogelijk. Voor uw eigen inzicht op de begrafenis of crematie kan U ons steeds contacteren.

Voor personen die verzekerd zijn bij eender welke maatschappeij (Dela, Funalia, KBC, Corona enz.) verzorgen wij eveneens de uitvaart.

Download hier pdf “Mijn wens, mijn begrafenis-crematie”

De mogelijkheid bestaat ook om financieel maatregelen te treffen zodat de nabestaanden verlost zijn van de financiële verplichtingen. Men kan hiervoor beroep doen op een uitvaartverzekering. Je betaalt gedurende een aantal jaren een vaste premie. Jaarlijks wordt de intrest bijgeplaatst waardoor een eventuele prijsverhoging wordt opgevangen. Bij overlijden ontvangt de begunstigde persoon het verworven bedrag voor de betaling van de begrafeniskosten.

Bereken hier uw uitvaartverzekering.

FunaliaKBC-Uitvaartverzekering

Een andere mogelijkheid is om een éénmalig budget opzij te zetten op een spaarrekening. Jaarlijks wordt de intrest bijgeplaatst waardoor een eventuele prijsverhoging wordt opgevangen. Het kapitaal blijft steeds uw eigendom want de rekening staat op uw naam. Bij overlijden wordt het verworven bedrag vrijgemaakt voor de betaling van de begrafeniskosten.

Het is aangeraden om een vertrouwenspersoon op de hoogte te brengen van je voorafregeling.

Alle vragen en/of hulp  stiefds@gmail.com

Of vul het contactformulier in.